KREATIVNE (likovne…) RADIONICE počinju 12. rujna 2012. od 18 sati do 19 sati.
UPISI za DJECU (polaznike) traju do ponedjeljka (10. rujna)!!!
Pa, ako imaš više od 6 godina, voliš nešto stvarati (kistom, bojom…!), pridruži nam se! 🙂