PRAVILA PRIVATNOSTI

Pojam mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina obuhvaća sva mrežna mjesta vezana uz domenu knjiznica-kutina.hr, primjerice odnosi se i na mikroportale na poddomeni (npr. zf.knjiznica-kutina.hr …)

Korištenje mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako posjetitelj želi koristiti neke od usluga ovog mrežnog mjesta, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, no međutim za nju ne postoji zakonska obveza, za pristanak će se uvijek pitati posjetitelja/korisnika.

Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom Republike Hrvatske koja je primjenjiva na mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina. Putem ovih Pravila o Privatnosti želimo Vas obavijestiti o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Nadalje, ovim putem želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, Knjižnica i čitaonica Kutina je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem Interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, primjerice putem telefonskog poziva.

1.      NAZIV I ADRESA VODITELJA OBRADE PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

Knjižnica i čitaonica Kutina
Trg kralja Tomislava 17 44320 Kutina, Hrvatska
Telefon: 044683558
Email: knjiznica.kutina@gmail.com

Mrežno mjesto i mikroportali: https://knjiznica-kutina.hr, https://zf.knjiznica-kutina.hr, https://zkodr.knjiznica-kutina.hr i https://kutko.knjiznica-kutina.hr

2.      KOLAČIĆI

Mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge mrežne stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim mrežnim stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Kroz korištenje kolačića mrežna stranica Knjižnice i čitaonice Kutina posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude mrežne stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike mrežne stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi mrežnu stranicu. Npr, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju mrežnoj  stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima mrežna stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije mrežne stranice.

3.      PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) mrežna stranica s koje se pristupa našoj mrežnoj stranici (tzv preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja mrežnoj stranici, (6) IP adresa, (/) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija Knjižnica i čitaonica Kutina ne izvlači zaključke o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj mrežne stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj mrežne stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i mrežne stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, mrežna stranica Knjižnice i čitaonice Kutina analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

4.      OSTAVLJANJE KOMENTARA NA MREŽNOM MJESTU

Kada posjetitelji (ispitanik) napišu komentar na mrežnom mjestu Knjižnice i čitaonice Kutina voditelj obrade podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina prikuplja podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako bi lakše detektirali spam. Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, a u slučaju da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem danog komentara. Pohrana tih osobnih podataka je, dakle, u vlastitom interesu voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina tako da se u slučaju povrede može opravdati. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako takav prijenos nije zakonom propisan ili služi za obranu voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina. Voditelj obrade osobnih podataka na mrežnom mjestu Knjižnice i čitaonice Kutina također zadržava pravo da komentare ne objavi i(li) ih obriše.
Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bi provjerili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

5.      RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane europskog zakonodavstva ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

6.      PRAVA ISPITANIKA      

a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

svrha obrade osobnih podataka;
vrsta traženih osobnih podataka;
primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz zemalja trećeg svijeta ili međunarodnih organizacija;
gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

·         Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

·         Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

·         Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

·         Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

·         Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

·         Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na mrežnom mjestu Knjižnice i čitaonice Kutina će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

·         Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

·         Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

·         Voditelj obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

·         Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina.

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, mrežno mjesto Knjižnice i čitaonice Kutina će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stavi i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjižnice i čitaonice Kutina.

7.      ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA DRUŠTVENE MREŽE

Na mrežnom mjestu Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook, komponente usluge Twitter, komponente usluge Youtube i komponente usluge Flickr.
Kad otvorite mrežno mjesto i kliknite na logotip nekog ponuđača društvene mreže, dospjet ćete na vanjsku stranicu pojedinog ponuđača. Ako je Vaš profil na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Flickru prijavljen odnosno otvoren, društvene mreže mogu preko korisničkog profila prepoznati da ste posjetili internetsku stranicu ukoliko ste klikom otvorili neku od ovih društvenih mreža. Ako, na primjer, kliknete na logotip Facebooka Vaš će internetski preglednik proslijediti odgovarajuću informaciju Facebooku koji će je pohraniti. Ako ne želite da društvene mreže skupljaju i pohranjuju podatke o Vašem posjetu internetskoj stranici, morate prije klika na logotip Facebooka, Twittera, YouTubea ili Flickra odjaviti svoj profil na pojedinoj društvenoj mreži. Informacije, poput korisničke IP adrese, ne prosljeđuju se odmah u trenutku otvaranja našeg mrežnog mjesta, nego tek kad kliknete na logotip Facebooka, Twittera, YouTubea ili Flickra. Molimo Vas da informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnje obrade te korištenja podataka od strane pojedinih društvenih mreža kao i moguće postavke privatnosti preuzmete iz izjava o zaštiti podatka na stranicama ponuđača na koje ćete dospjeti putem ovih poveznica:

  • FacebookFacebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo AltoCA 94304, USA http://de-de.facebook.com/about/privacy/
  • TwitterTwitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San FranciscoCA 94107, USA http://twitter.com/privacy
  • YouTubeGoogle Inc.1600 Amphitheatre Parkway, Mountain ViewCA 94043, USA http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
  • FlickrYahoo! Inc.701 First AvenueSunnyvale, CA 94089, USA http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/
  • Vimeo je VIMEO, INC., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA https://vimeo.com/privacy

08.  ODREDBA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

Na mrežnom mjestu Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics internetska je usluga kojoj je svrha prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na internetskoj stranici. Usluga internetske analitike, među ostalim, prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Internetska analitika koristi se za optimizaciju internetske stranice. Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na mrežnom mjestu Knjižnice.
Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice.Korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje mrežnog mjesta Knjižnice. Kako bi to ostvario, korisni kmora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti internetskoj stranici od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, on će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati. Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

09.  RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

10. UVJETI I IZMJENE

Knjižnica i čitaonica Kutina pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ovog mrežnog mjesta te Izjave o zaštiti privatnosti na mrežnom mjestu Knjižnice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.