Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka vezanih uz djelatnost knjižnice te podataka prikupljenih korištenjem mrežnog mjesta knjižnice.

Voditelj obrade osobnih podataka

Knjižnica i čitaonica Kutina
Trg kralja Tomislava 17 44320 Kutina
Tel: 044 683 558
e-mail: knjiznica.kutina@gmail.com

Knjižnica i čitaonica Kutina (u daljnjem tekstu: Knjižnica) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka. Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba uređeno je postupanje s Vašim osobnim podacima.

Kako prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke ?

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmenim, pisanim ili elektroničkim putem na način da se popunjava i potpisuje Pristupnica prilikom učlanjenja ili zahtjeva za ostalim uslugama. Unosom podataka u Pristupnicu dali ste privolu Knjižnici da koristi i obrađuje Vaše podatke sve dok ne kažete da to više ne želite. Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe do 16 godina starosti smiju se prikupljati samo uz ispunjenu i potpisanu Pristupnicu od strane zakonskog zastupnika.

Ako obrađujemo osobne podatke na osnovi vaše privole, imate pravo u svako doba povući privolu ispunjavanjem Obrasca za povlačenje privole. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije davanja izjave o povlačenju.

Koja je svrha prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka?

Knjižnica prikuplja i obrađuje osobne podatke isključivo u svrhu izvršavanja zakonskih obveza (ugovori o radu, ugovori s poslovnim partnerima i sl.), ali i u svrhu redovnog knjižničnog poslovanja (učlanjenja, korištenje građe, zaštite građe, statistike, marketinga i dr.) i to u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.

Prikupljene podatke obrađujemo samo u svrhu:

za koju su isti dani,
za koju smo dobili privolu i
utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Pravilnicima.

Koliko ih dugo čuvamo i zašto?

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je zakonom određeno ili potrebno za ostvarivanje određene svrhe vezane uz djelatnost kojom se Knjižnica bavi. Vaše podatke čuvamo jer je tako određeno zakonskim propisima i Pravilnicima Knjižnice. Čuvamo ih u statističke svrhe, zbog zaštite imovine i građe Knjižnice te zbog obavljanja djelatnosti Knjižnice.

Kako štitimo i s kim dijelimo vaše podatke?

Vaše podatke u potpunosti štitimo od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Dijelimo samo one podatke koje smo obavezni zakonski prikupiti u svrhu statističke obrade.

Kako koristimo vaše osobne podatke povezane s našom internetskom stranicom?

Naša internetska stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (engl. cookies) upućujemo Vas na našu Obavijest o kolačićima.

Koja su vaša prava?

Čak i ako se Vaši osobni podaci već obrađuju, imate pravo njima raspolagati na dolje naznačene načine.

Pristup. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da Vam se omogući uvid u sve Vaše osobne podatke koji se obrađuju te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Brisanje i ograničenje obrade. U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga Knjižnice ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti. U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje obavijesti o događanjima i aktivnostima Knjižnice.

Ažuriranje. Imate pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti, svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku.

Prigovor. Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka ili tražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Pritužba. U slučaju da imate prigovor na rad Knjižnice u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka, pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR – 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Za ostvarivanje nekog od navedenih prava možete se obratiti pisanim putem na adresu Knjižnice ili putem elektroničke pošte knjiznica.kutina@gmail.com