O nama

/O nama
O nama 2016-12-13T09:31:29+00:00
Zbog zaštite osobnih podataka Google Maps treba vašu privolu da bi se učitao. Za više informacija molimo da pogledate našu Polica privatnosti.
Prihvačam
var map_fusion_map_5b2bc936f138c; var markers = []; var counter = 0; var fusionMapNonce = '26ad7e8f1e'; function fusion_run_map_fusion_map_5b2bc936f138c() { jQuery('#fusion_map_5b2bc936f138c').fusion_maps({ addresses: [{"address":"Trg Kralja Tomislava 17, Kutina, Hrvatska","infobox_content":"","coordinates":false,"cache":true,"latitude":"45.4826402","longitude":"16.776886999999988"}], animations: false, infobox_background_color: '', infobox_styling: '', infobox_text_color: '', map_style: '', map_type: 'roadmap', marker_icon: '', overlay_color: '', overlay_color_hsl: {"hue":0,"sat":0,"lum":100}, pan_control: true, show_address: true, scale_control: true, scrollwheel: false, zoom: 16, zoom_control: true, }); } google.maps.event.addDomListener(window, 'load', fusion_run_map_fusion_map_5b2bc936f138c);

KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA

Trg kralja Tomislava 17
44 320 KUTINA

MB: 2018748 | OIB: 52184315989

tel. +385 44 683-558
faks +385 44 684-750
tel. ravnatelj +385 44 684-751

djecjiodjel@knjiznica-kutina.hr
informator@knjiznica-kutina.hr
nabava@knjiznica-kutina.hr

 

 

Novi naslovi

Knjižnica i čitaonica Kutina

Trg kralja Tomislava 17, Kutina
MB: 2018748
OIB: 52184315989

Tel.: 044 683 558
Fax.: 044 684 750
knjiznica.kutina@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
08:00 - 20:00
srijeda
08:00 - 18:00
subota
08:00 - 13:00