Popis lektira:

OSNOVNE ŠKOLE:

GIMNAZIJE:

Četverogodišnje strukovne škole (3-3-3-3):

Četverogodišnje strukovne škole (4-4-3-3):

Trogodišnje strukovne škole: