Članarina (jednogodišnja, po odjelu) 50,00 kn
NAPOMENA: Treće učlanjeno dijete (i ostala djeca) u obitelji  BESPLATNO

 
Zakasnina po danu i knjizi 0,50 kn
Zakasnina po danu i jedinici AV građe 5,00 kn
Obavijest za nevraćenu građu BESPLATNO
Nova iskaznica (duplikat) 10,00 kn
Oštećenje bar koda 10,00 kn
Dopunska posudba građe (više od 3 knjige i 1 AV građe):
                                                            – za knjižnu građu 5,00 kn
                                                            – za AV građu 10,00 kn
Posudba građe s drugog odjela 5,00 kn / primjerku
Rezervacija knjige 5,00 kn
Fotokopiranje knjižnične građe po stranici         A4 1,00 kn
                                                                                        A3 2,00 kn
NAPOMENA: Posebno zaštićena građa se ne fotokopira!
Korištenje računala
Internet:                              1 sat 10,00 kn
                                           30 min 6,00 kn
                                           15 min 5,00 kn
Osnovnoškolska djeca 5,00 kn, prvi sat
Printanje, c/b 1,00 kn/A4
Printanje, boja 3,00 kn/A4
Printanje, full color 10,00 kn / A4
20,00 kn / A3
Korištenje scannera 5,00 kn/scan
Korištenje informativnog terminala je besplatno.
Uništena ili izgubljena građa nadoknađuje se novom.