Grad Kutina na svojim web stranicama na linku https://transparentno.moja.kutina.hr/isplate/sc-isplate objavljuje podatke o trošenju javnog novca za Grad i svoje proračunske korisnike.