Obavijest o privatnosti i objavljivanju fotografija

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Akti knjižnice:

Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe i usluga

Odluka o primjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine

Statut Knjižnice i čitaonice Kutina

Izvješća i planovi:

Bilješke-2019

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Knjižnica i čitaonica Kutina 12-2018

Bilješke 2018.

Knjižnica i čitaonica Kutina 12-2017

bilješke

Plan nabave Knjižnice i čitaonice Kutina za 2018.g.

Financijski izvještaj za 2016 (PR-RAS, P-VRIO, RAS-funkcijski, Bilanca)

Plan nabave Knjižnice i čitaonice Kutina za 2017.g.

Strateški plan Knjižnice i čitaonice Kutina (2015.g. – 2018.g.)

Plan nabave Knjižnice i čitaonice Kutina za 2016.g.

Plan nabave Knjižnice i čitaonice Kutina za 2015.g.

Plan nabave Knjižnice i čitaonice Kutina za 2012.g.

Strateški plan Knjižnice i čitaonice Kutina (2012.g. – 2015.g.)