• Rezervirane naslove čuvamo 4 dana od naše obavijesti koju ste dobili e-mailom, SMS-om ili telefonom.
  • Prije rezervacije molimo Vas da provjerite postoji li knjiga koju tražite u našem fondu. Provjeriti možete uvidom u E-Katalog.
  • Lektire NIJE moguće rezervirati kao niti produžiti!
  • Ukoliko se posuđena knjiga u međuvremenu rezervira, nemoguće ju je produžiti.
  • Kod produživanja nije potrebno upisivati naslove posuđenih knjiga, samo broj iskaznice.