Rezervacija i produženje knjiga

/Rezervacija i produženje knjiga
Rezervacija i produženje knjiga2017-09-06T08:00:08+00:00
  • Rezervirane naslove čuvamo 4 dana od naše obavijesti koju ste dobili e-mailom, SMS-om ili telefonom.
  • Prije rezervacije molimo Vas da provjerite postoji li knjiga koju tražite u našem fondu. Provjeriti možete uvidom u E-Katalog.
  • Lektire NIJE moguće rezervirati kao niti produžiti!
  • Ukoliko se posuđena knjiga u međuvremenu rezervira, nemoguće ju je produžiti.
  • Kod produživanja nije potrebno upisivati naslove posuđenih knjiga, samo broj iskaznice.

Novi naslovi

Knjižnica i čitaonica Kutina

Trg kralja Tomislava 17, Kutina
MB: 2018748
OIB: 52184315989

Tel.: 044 683 558
Fax.: 044 684 750
knjiznica.kutina@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
08:00 - 20:00
srijeda
08:00 - 18:00
subota
08:00 - 13:00