Napokon smo se okupile i otvorile čarobnu škrinju. U njoj su nas, kao uvijek, čekale nove knjige. Teško je čitati kad maska prigušuje riječi, ali priče su bile jače. Oštećena knjiga, koju više neće nitko čitati poslužila nam je za kreativno izražavanje – blacokut poeziju (kreativan spoj pjesništva, crtanja i kolaža, spoj dekonstrukcije teksta i njegove rekonstrukcije i upisivanja ovih značenja). Evo što je nastalo.