Jučer smo kao partneri na projektu Međugeneracijski dijalog opet razgovarali o društvenim mrežama. Daša Poredoš Lavor i Kristina Grdić upoznale su učenike Osnovne škole Stjepana Kefelje na opasnosti koje tamo prijete. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.