Sinopsis

Istraživači Afrike i Južne Amerike, braća Mirko (1871. – 1913.) i Stevo (Stjepan) Seljan (1875. – 1936.) bili su najplodniji hrvatski putopisci izvaneuropskih krajeva u prvim desetljećima 20. stoljeća. Iako su im životi i putovanja tematizirani u romanu i stripu, u znanstvenim rasparvama, a u novije vrijeme i dokumentarno – filmski, njihovo izvorno pisano djelo ostajalo je neukoričeno. Uza svu volju i napore iskazane na istraživačkim putovanjima, braći Seljan za života nije uspjelo ostvariti želju da se sve sakupi u jednu knjigu, ilustrovanu po mogućnosti, a uzaludna su bila i kasnija nastojanja drugih da objelodane takvo djelo. Tekstovi koji najbolje reprezentiraju književni opus i istraživački rad braće Seljan sada su tako prvi put objedinjeni u knjizi – više od stotinu godina nakon što su tiskani u časopisu “Prosvjeta” .