Odigrana je 12., 13. i 19. siječnja 2011.g. u 18 i 19 sati.