Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje.

Sigurno imate praznih plastičnih boca i starih novina koje odlažete, nadamo se, na za to predviđena mjesta. Dio tog materijala iskorišten je u kutinskoj knjižnici i od njega su nastala prava mala umjetnička djela. Kroz projekt Javnog rada “Kreativnost za zaštitu okoliša”  v.d. ravnateljica i voditeljica Projekta Jadranka Del Ponte i njene suradnice Lorenca i Maja stvarale su neobične kreacije koje možete vidjeti na izložbi u Knjižnici.