1
klasikapop i rockjazz i blues
glazba za djecufilmska glazba
strana i baladebozicnezabavna
ostalo...

 

Pravila posudbe:

  • Posudba audio vizualne građe (DVD-a, CD-a, CD-ROM-a…) NE NAPLAĆUJE SE POSEBNO, usluga je uračunata u članarinu.
  • Uz uobičajenu posudbu 3 knjige, moguće je posuditi samo 1 jedinicu AV građe. Iznimno je moguće uz nadoplatu posuditi više jedinica AV građe.
  • Jednom jedinicom AV građe smatra se 1 kutija sa svim diskovima koji se u njoj nalaze.
  • Rok posudbe AV građe je 7 dana. Posudba AV građe se ne produžuje.
  • Oštećena, uništena ili izgubljena AV građa nadoknađuje se istim naslovom ili novčanom naknadom.