Više od 41.000 svezaka beletristike i stručno – znanstvene literature na hrvatskome i svjetskim jezicima u slobodnom pristupu, te više od 16.500 svezaka u skladištu koji su dostupni na upit. Oko 1.900 filmova i igrica na Odjelu za djecu i mlade, oko 600 CD-a i DVD-a s glazbom na Odjelu za odrasle, oko 700 filmova u Zbirci filmova na Odjelu za odrasle.