Članovima Knjižnice dostupna je posudba e-knjige putem Zaki Book aplikacije. Usluga se ne naplaćuje dodatno.

Upute za posudbu.
Upute za instalaciju Zaki Book aplikacije.