E-pristupnica:

    Spol:

    Zanimanje:

    Školska sprema:

    Knjižnica se obvezuje da će s osobnim podacima s ove pristupnice postupati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podaci se prikupljaju u svrhu mogućnosti kontaktiranja članova knjižnice u svrhu rezervacije, pružanja obavijesti o događanjima u knjižnici te radi statističke obrade podataka, slanje obavijesti o zaduženjima. Prilikom obrade podataka iz pristupnice Knjižnica se obvezuje postupati u skladu sa zahtjevima propisa o čuvanju osobnih podataka.

    Ovim putem potvrđujem da sam upoznat s pravima i obvezama člana prema Knjižnici i čitaonici Kutina te da su svi podaci točni.