duroRođen 1. travnja 1947. u Piljenicama, općina Lipovljani. U Kutini završava Gimnaziju, a studij povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1972. bavi se književnim radom, te proučavanjem povijesti i književne baštine hrvatskih narodnih manjina u susjednim zemljama. O tome je objavio više stotina prikaza, članaka i studija u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Mađarskoj i Austriji.
Djela u Zavičajnoj zbirci:
„Horus u krletci“ (pjesme), „Paprati i lišaji“ (književni prikazi i osvrti), „Pečat od magme“, „Suvremeni tokovi u pjesništvu mađarskih Hrvata“ te „Mojom Moslavinom“ s Katarinom Brkić (Ogranak Matice hrvatske Kutina, 1991.); „Putovanja i sjećanja“, „Hrvatsko-židovske teme“ (obje Spiritus movens,Kutina 2011.).