“Vuka je pritajena,
Dunav teče tiše, još tiše,
kao da se zaustavio, kao da stoji …
Noć je osamljena poput udovice uronule u uspomene …
Vukovar se naučio biti tih,
nezamjetan,
ponosit u svojoj oronuloj,
do kostura ogoljeloj boli i uspomeni …
i koliko god se nekome činilo da ozdravlja,
uspravlja se, raste i obnavlja se,
Vukovar još ne živi …
kao da je zastao biti Vukovar …”

(autor nepoznat)