brozovicDalibor Brozović
(Sarajevo, 28. srpnja1927. – Zagreb, 19. lipnja2009.), hrvatski jezikoslovac, kroatist, akademik i političar.

Pučku je školu pohađao u Zenici, gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu. Diplomirao je hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti (1951.)  na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1957. disertacijom Govori u dolini rijeke Fojnice. Bio je asistent  na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu (1953. – 1956.) , lektor te predavač na Sveučilištu u Ljubljani. Od 1956. do 1990. je bio profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Također je bio gostujući predavač u SAD-u (University of Michigan), Njemačkoj (Regensburg) i drugdje.

Brozović je jedan od autora Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967., koja je označila početak kraja jugoslavenskoga jezičnoga unitarizma i nametanja hibridnoga srpsko-hrvatskoga jezika. Godine 1971. održao je u Šibeniku predavanje pod naslovom Deset teza o hrvatskom jeziku. Redoviti je član HAZU.Brozović je također bio dugogodišnjim esperantistom i predsjednikom Hrvatskoga saveza za esperanto.

Potkraj osamdesetih i početkom devedesetih bio je suosnivačem i potpredsjednikom Hrvatske demokratske zajednice, te potpredsjednik tadašnjega Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske i saborski zastupnik u drugom sazivu Sabora. Od 1991. do 2000. godine bio je glavnim ravnateljem Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže. Članom je uredništva Europskoga i Općeslavenskoga dijalektološkog atlasa. Brozović je objavio mnoštvo radova iz područja općega jezikoslovlja, slavistike te dijalektologije i povijesti hrvatskoga standardnoga jezika. Umro je u Zagrebu 19.lipnja 2009.
DJELA

  • “Rječnik jezika ili jezik rječnika? : varijacije na temu varijanata” // Posebno izdanje Kritike – časopisa za kritiku, umjetnost i kulturno-politička pitanja, sv. 2. / gl. ur. Vlatko Pavletić, ur.: Dalibor Cvitan, Branimir Donat, Danilo Pejović, Petar Selem, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1969.
  • “Standardni jezik”, Matica hrvatska, Zagreb, 1970.
  • “Deset teza o hrvatskome jeziku” (Zagreb, 1971.),
  • “Fonologija hrvatskoga književnog jezika” u knjizi Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika (Zagreb, 1991.).
  • “Prvo lice jednine“, Matica hrvatska, Zagreb, 2005.
  • Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda”, Školska knjiga 2006., 316 str.,
  • “Fonologija hrvatskoga standardnog jezika”, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007.,
  • “Povijest hrvatskoga književnog i standardnoga jezika”, Školska knjiga, Zagreb, 2008.