Hrvatsko- slavonsko gospodarsko društvo osniva 26. siječnja 1842. svoj list, koji od tada, pa do danas kontinuirano izlazi i nosi svoje ime Gospodarski list. Istina, u prvih četrnaest godina on je mijenjao svoje ime, kao „Priopćenje članovom horvatsko-slavonskog društva“, „Gospodarske novine“.
Izlazio je svaki mjesec, jednom godišnje, nekoliko brojeva godišnje, već prema mogućnostima i potrebi. Ali ostaje činjenica da je stalno izlazio i da je bio prisutan u javnosti. Međutim, mnogo je važnije da od prvog dana, pa do danas nije mijenjao svoju programsku orijentaciju. To je bilo i najteže, jer je od vremena osnivanja, pa do danas stalno poticao napredne ideje razvoja poljoprivredne proizvodnje, posebno razvoja sela, ali nije nikad zaboravio i poticanje i čuvanje i njegovanje hrvatskih običaja na selu i poljoprivredi kao i njegovanje hrvatske kulture i jezika na selu…

      Od svog nastanka Gospodarski list bio je svjedokom raznih mijena, revolucija i ratova, smjena društvenih sustava, nastajanja i nestajanja država, pa je i njegov život bio buran, krivudav i katkad težak, ali nesumnjivo da je bez njega nezamisliv gospodarski napredak Hrvatske“

( Gospodarski list od 15. siječnja 2017.)