UVJETI UPISA

Članom Knjižnice i čitaonice Kutina može postati svaki građanin Grada Kutine,
odnosno građanin Republike Hrvatske bez obzira na mjesto stanovanja.

Za upis je potrebna osobna iskaznica , a za djecu do 14 godina osobna iskaznica roditelja ili staratelja.

Član nakon upisa dobiva člansku iskaznicu. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa.

Članska iskaznica je neprenosiva.

POSUDBA I VRAĆANJE GRAĐE

Knjižnica i čitaonica Kutina ima dva odjela: odjel za djecu i mlade i odjel za odrasle.

Član Knjižnice može posuditi odjednom ukupno 3 jedinice knjižnične građe + 1 jedinicu AV građe (DVD, CD) po odjelu na kojem je učlanjen. Posudba građe s drugog odjela moguća je uz nadoplatu.

E-knjige:

Član ima pravo posuditi 2 naslova odjednom, odnosno najviše 5 naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca. Posuđeni naslovi mogu se čitati na 4 uređaja istovremeno. Nije moguće produženje.

ROK POSUDBE:

1. knjige : 20 dana
2. audio-vizualna i elektronička građa (CD, DVD i BD): 7 dana
3. e-knjige: 21 dan


PRODUŽENJE ROKA POSUDBE 

Po isteku roka posudbena građa se mora vratiti ili produžiti. Građa se može produžiti najviše tri puta (ukupno trajanje zaduženja max. 80 dana).
Ne može se produžiti rok posudbe lektire, audio-vizualne i elektroničke građe te e-knjige. Građa koja je rezervirana se ne može produžiti.

Član je odgovoran čuvati građu posuđenu iz Knjižnice i čitaonice Kutina.
Član mora obavijestiti Knjižnicu u slučaju :
– gubitka iskaznice
– promjene podataka (prezime, adresa stanovanja…)
– gubitka ili oštećenja posuđene građe

Bez upisa, posjetitelj Knjižnice može JEDNOKRATNO koristiti građu samo u prostoru Knjižnice temeljem odobrenja dežurnog knjižničara ili ravnatelja. Posjetitelj je dužan predati dežurnom djelatniku osobnu iskaznicu ( neki drugi identifikacijski dokument) prije takvog jednokratnog korištenja građe.